Date issued
Has File(s)

Sách, tài liệu lưu trữ tại Thư viện NVH (15)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 15 [/15]

 • Book chapter


 • Authors: SarDesai, D. R. (1998)

 • Đây là một phần trong chương 10 của cuốn sách "Vietnam: Past and Present" của tác giả D. R. SarDesai. Trong phần này, tác giả tập trung vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

 • Book chapter


 • Authors: Nguyễn, Tường Bách (1981)

 • Cuốn sách là hồi ký của Bác sĩ Nguyễn Tường Bách về giai đoạn lịch sử 1916-1949, trong đó có đề cập đến rất nhiều nhân vật thuộc đủ các giới cách mệnh, chính trị, xã hội, văn nghệ của một thời đại. Thư viện NVH trích đăng 3 chương: Chương 1: Những ngày còn thơ; Chương 2: Người học trò trung học; Chương 3: Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Tam, Lang; Phạm, Cao Củng; Hoàng, Cừ; Phùng, Bảo Thạch (1944-01-12)

 • Những tâm sự về nghề báo của các tác giả Tam Lang, Phạm Cao Củng, Hoàng Cừ, Phùng Bảo Thạch

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1981)

 • Cuốn Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam trình bày Mỹ thuật Việt Nam từ đầu đến đời nhà Nguyễn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sontag, Susan (1968)

 • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Hoàng Long (1996)

 • Nhạc sĩ Lê Hoàng Long kể lại chuyện tình của các nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Đình Chương, Nguyễn Văn Khánh, Châu Kỳ, Ưng Lang, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Tô Vũ

 • Book chapter


 • Authors: Roland, Jacques (2004)

 • Cuốn sách Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam là tập hợp một số bài khảo luận của nhà nghiên cứu Roland Jacques trong những năm vừa qua. Tác giả xây dựng nội dung tác phẩm qua hai trục nghiên cứu về ngữ học và lịch sử truyền giáo ở Việt Nam.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1985)

 • Cuốn sách đi tìm nguồn gốc Dân tộc Việt Nam dựa vào việc phân tích đặc điểm nhân chủng của người Việt, các dấu vết về người Việt cổ trên đất nước với mối liên hệ với người tiền sử Đông Nam Á. Đặc biệt tác giả cho rằng người Việt và người Melanesian có cùng nguồn gốc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1986)

 • Cuốn sách trình bày đại cương về vấn đè mẫu hệ của người Chàm (Champa - Chiêm Thành) và các vấn đề liên quan đến vấn đề hôn nhân.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Duy, Văn (1986)

 • Gia Định báo được cho là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra đời vào năm 1865 tại Sài Gòn. Tài liệu của Duy Văn điểm lại quá trình ra đời cũng như những đặc điểm và đóng góp của nó.

 • Article


 • Authors: Miller, Edward; Vu, Tuong (2009)

 • The Vietnamization of Vietnam War Studies—we use the term deliberately, and with the requisite degree of historical irony—has manifested itself in a growing interest in the wartime roles and experiences of Vietnamese groups and individuals. It is also reflected in an outpouring of new research on the ways in which Vietnamese society both shaped and was shaped by the war.

 • Article


 • Authors: Szalontai, Balázs (2018)

 • On the basis of Soviet press articles, Hungarian archival documents, United Nations (UN) records, and other sources, this article shows that in fact Soviet interest in Vietnam significantly increased as early as 1948–1949, well before the proclamation of the People's Republic of China. This interest, expressed in growing press coverage and sporadic efforts to represent North Vietnam's cause in various UN organs, seems to have been linked to Moscow's strong disapproval of France's attempts to create an anti-Communist "puppet state."