295974  ABSTRACTS VIEWS

  189669  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject Văn học cận đại

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 4] / 4
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đông Tùng (1957)

  • Trình bày những bài sớ, bài tấu, bài điều trần lên nhà vua mọi nguy cơ vong quốc, những bài chiếu, bài hịch, bài ca, bài báo, những sách vở sáng tác quốc nội hay hải ngoại với những lời lâm ly, hùng tráng, cổ động nhân dân làm cách mạng. Ngoài ra, còn có phần phụ lục giới thiệu những tác phẩm có giá trị lịch sử mà ít được lưu hành trong nhân dân được tác giả sưu tầm ở hải ngoại

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Tế Xương; Hoàng Xuân (1958)

  • Nội dung gồm có tiểu sử và chú dân, 114 bài thơ và 4 bài phú