Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2001)

 • Tập hợp các công trình nghiên cứu về Huế, miền Trung, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Chính sách lương thực của Nhật Bản và nạn đói năm 1945 tại Việt Nam; Bối cảnh lịch sử Việt Nam khi người Pháp đến; Di sản văn hóa cố đô Huế; Văn hóa Việt Nam thời Nguyễn và những vấn đề đặt ra hiện nay; Sự sinh thành và các loại pháp lam Huế; Miêu tả ngữ âm học thanh điệu tiếng Huế; Vài nét về sự hình thành, chủ trương và hoạt động của nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Tôn Thất Thuyêt; Pháp chế triều Nguyễn đối với vấn đề nhân thân của người phụ nữ; Một nguyên nhân làm suy thoái đất nước vào thế kỷ XIX; Sinh hoạt kinh tế những vạn đò trên sông Hương trước 1975; Vùng thiên nhiên Bình Trị Thiên- Đặc tính địa lý và đa dạng sinh học; Chiếu hay Dụ cần vương; Nguyễn Văn Tường qua Châu bản triều Nguy...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1998)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1918 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Bia lăng Thiệu Trị; Vùng lân cận tòa Khâm sứ; Nón Thượng loại mũ của phụ nữ An Nam; Bia lăng Tự Đức; Lễ tôn vinh các hoàng thân Thái hậu; Những người Pháp phục vụ Gia Long - lăng mộ; Phong tước hiệu quý tộc ở triều đình An Nam; Phủ Tôn Nhân; Các Thái giám của triều đình Huế; Lễ Ngũ tuần của Hoàng Thái phi; Chuyến du hành của vua Khải Định ra Bắc Kỳ; Vua Khải Định thăm các đến thờ và lăng tẩm; Các đại lộ của nhượng địa ở Huế; Thân huân từ; Hòa ước năm 1862 giữa Pháp - Tây Ban Nha và An Nam; Vài gương mặt của triều Võ Vương.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2003)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1930 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Tổ chim én - những con én viển và tổ ăn được của chúng; Một nhà quý tộc Pháp ở Thái Lan từ 1685-1688; Khu công binh ở Huế thủa ban đầu; Những người Âu đã thấy Huế xưa: Gemelli Careri; Việc thờ phụng một viên công sứ ở Quy Nhơn; Hang động Phong Nha - bản tường trình cuộc thám hiểm thực hiện vào tháng 5 năm 1929; Gia đình và tôn giáo An Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2002)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1924 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Núi đá hoa cương; Sổ tay của người sưu tập - kính rọi tranh; Các gia đình thế gia vọng tộc ở nước An Nam - ngài Nguyễn Hữu Độ; Vài nét về các thầy thuốc của phái bộ và tòa khâm Pháp tại Huế; Những đồn lũy của Kinh thành Huế; Chuyến phiêu du vào cõi chết của chiếc thuyền khách "Navigateur"; Người ta viết sử như thế nào - đón tiếp đại tá Guerrier tại triều đình nước Nam ngày 17-8-1884; Một chiếc đỉnh của nhà bảo tàng Khải Định; Các buổi lễ trong dịp tết 1886 tại Huế - cuộc du ngoạn công khai của vua; Khu vực Hổ Quyền: I.Jean De la Croix và các tu sĩ dòng tên đầu tiên; Lễ thọ giới của các nhà sư chùa Từ Hiếu; Núi Bà Nà, trung tâm nghỉ ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1998)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1917, tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Kim sách và Ngân sách của Nam triều; Đồ gốm cũ và mới ở Long Thọ; Bình phong Bách phúc Bách thọ; Quốc Tử Giám; Lễ gia thượng tôn thụy; Lễ thăng thụ; Lễ đại triều; Lễ đăng quang cảu vua Hàm Nghi; Lễ thụ phong vua Minh Mạng tại Hà Nội; Đầu hồ ở lăng Tự Đức; Những người Pháp phục vụ Gia Long; Về chiếc nghiên mực của vua Tự Đức; Cầu ngói Thanh Thủy; Chùa Báo Quốc; Bia Quốc Từ Giám; Các tác phẩm điêu khắc Chàm ở Xuân Hòa; Hộ chiếu của Chaigneau; Trên hai ngôi mộ người Hòa Lan....

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2004)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1927 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Một người phiêu lưu mạo hiểm của thế kỷ XIX Marie đệ nhất vua của người Sê Đăng (1888-1890); Âm nhạc An Nam: Những nhạc công mù ở Huế - bài Tứ Đại Cảnh; Ghi chú về nghề Gốm Bình Định; Bức ảnh chụp đầu tiên của một vị trí địa hình xứ An Nam - Đồn lũy Non Nay; Thơ; Những chỉ dẫn về đền Hiển TRung Từ; Mộ vài chỉ dẫn về gia đình cố đạo De Rhodes

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1931)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1931 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Xứ An Nam; Những người Âu đã thấy Huế xưa: Cristoforo Borri; Ghi chú vê Cristoforo Borri và về các ấn bản của bản tường trình của ông; Bản tường trình về sứ mạng mới của các linh mục thuộc phái đoàn Dòng Tên; Bản tường trình về xứ Đàng Trong; Thư của linh mục Gaspar Louis về xứ Đàng Trong

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2002)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1923 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Jean Baptiste Chaigneau và gia đình; Di tích Chàm trong văn hóa dân gian An Nam; Danh nhân nước Đại Nam; Biên khảo về xứ Đàng Trong; Một người cháu của đại tá Olivier - ngôi mộ của trung sĩ D'Olivier De Pezet tại Roòn (Trung Kỳ); Lăng Gia Long; Huế đẹp - Thuận An; Nhật chí Annam - ngài Tôn Thất Hân về hưu; Một trang viết về lịch sử Quảng Trị tháng 9-1885; Cái chết của Nguyễn Văn Tường cựu phụ chính Annam; Tử vong lục - Ngài Cao Xuân Dục con người tâm tánh - cuộc sống riêng.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2001)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1922 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Những người Pháp phục vụ Gia Long; Sổ tay của một nhà sưu tập; Voi của Vua; Các cuốn sổ tay của một nhà sưu tập đồ gốm cổ người Anh; Cầu, chùa, am, miếu; Huế; Một vài góc của kinh thành Huế; Các nghĩa địa của người Âu tại Huế; Về bà vợ của Sãi Vương; Huế giữa các năm 1885-1888; Âm nhạc Annam, các giai điệu cổ truyền; Lễ tấn phong thái tử; Cuộc viếng thăm của hoàng đế Annam đến hội địa dư.

 • -


 • Authors: - (2002)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) 1925 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Những lăng tẩm ở Huế - Lăng hoàng tử Kiên Thái Vương; Những tài liệu liên quan đến các lễ lược tú tuần khánh thọ; Thảm kịch ở Nam Chơn (28 tháng 2 - 1 tháng 3 năm 1886) - một vài chi tiết bổ sung; Ghi chú có tính cách lịch sử về Côn Đảo; Nghệ thuật An Nam; Phường Trường Súng; Tỉnh Quảng Ngãi; Những người Pháp phục vụ vua Gia Long