Từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn, Guy An