Subject
Date issued
Has File(s)

Sách xưa (494)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/494]

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Trung Tý (1969)

 • Phân tích luật gián thanh, giảng rõ luật các thể thơ, giới thiệu một số thơ cũ và thơ mới tiêu biểu qua các thế hệ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sun, Yat Sen; Cẩm Thành (1928)

 • Những lý luận về chế độ xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huyền Quang; Xuân Khôi; Đạt Chi (1952)

 • Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời thượng cổ đến năm 1885

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngọc Can (1919)

 • Phương pháp làm các loại thơ, một số bài thơ tiêu biểu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Hải (2001)

 • Cuốn gia phải nhà họ Trịnh được tác giả trích từ cuốn "Kim Tỏa Thực Lục".

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Du; Bùi, Kỷ; Phan, Võ; Nguyễn, Khắc Hanh (1959)

 • Giới thiệu 182 những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt, thời kỳ làm quan triều Nguyễn, thời kỳ đi sứ Trung Quốc của Nguyễn Du

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Paulus, Của (1888)

 • Giới thiệu bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương của nhà Nguyễn, từ tên gọi, cách thay đổi tên gọi qua các thời kỳ, đến những công việc cụ thể của những chức vụ đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Kỹ (1898)

 • "...giúp dạy cho biết Phong hóa mà ăn ở cho phải phép; lại trong sách nầy, sẽ gặp đặng nhiều gương có danh tiếng những kẻ đã theo phong hóa thật..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1979)

 • Tìm hiểu tình hình Việt Nam từ giai đoạn ký Hiệp định Paris đến ngày chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Tác giả khai thác tài liệu về cả 3 phía: Việt Nam Cộng hòa di tản, Việt Cộng và Hoa Kỳ để tìm hiểu tối đa sự thật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Tâm Ngọc (1959-07-25)

 • Trình bày những tín lý, những luận thuyết căn bản của các trào lưu tôn giáo và triết học Âu Á đã ảnh hưởng đến quốc hồn Việt Nam.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lam Giang; Vũ, Tiên Phúc (1970)

 • Nhận xét và phê bình tổng quát phong trào thơ mới và các trường phái từ đầu thế kỷ đến giờ (1970).

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bảo Đại (1990)

 • Đây là cuốn sách do Hoàng đế Bảo Đại viết. Ngày muốn phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam, nhất là dòng họ Nguyễn Phước của Ngày, biết rõ cuộc sống của mình ra sao, từ khi sinh ra đến khi đi học, làm Vua, chiến đấu cho đến cuối cuộc đời lưu vong hiện nay.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1991)

 • Trình bày về sự kiện lưu vong của các đảng phái chính từ 1946-1950 từ hoàn cảnh dẫn đến lưu vong đến những ngày đầu lưu vong, đến việc vua Bảo Đại khi ở Hương Cảng, giải pháp Bảo Đại,... đến Hội nghị Hương Cảng 9/9/1947.