Kiến Hòa xưa và nay (Bến Tre) - Địa linh nhơn kiệt