Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Văn Hùm (1958)

 • Cuốn Phật giáo triết học được Phan Văn Hùm viết tại Biên Hòa năm 1942 khi đang bị quản thúc. Nội dung bao gồm: Lịch sử phát triển của Phật giáo, triết học của Phật giáo nguyên thủy, triết học của Phật giáo sau khi Phật nhập diêt, chư tông triết học (giới thiệu 10 tông trong Phật giáo), kèm theo phụ lục nẻo Phật giáo vào Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Trinh Nhất (1957)

 • Khảo cứu về nhân vật lịch sử Lương Ngọc Quyến

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Gagnon, Gérard (1959)

 • Một cuốn sách tổng quan về văn hóa, văn minh Việt Nam của một linh mục Canada

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Diệp, Văn Kỳ (1927)

 • Lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Anh (1938)

 • Việt Nam văn hóa sử cương là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Tác phẩm có nét nghiêm cẩn của một khảo cứu sâu, trình bày được cái di sản văn hóa trong dòng chảy lịch sử, đồng thời vẫn giữ được nét hồn nhiên, thoải mái phóng khoáng của một học giả lần đầu tự mình vạch đường, dẫn lối, giống một nhà dân tộc học điền dã.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh (1931)

 • Ghi chép những việc xảy ra hàng ngày từ xưa đến nay theo dạng một cuốn lịch, mục đích để cho người đọc biết được những việc làm của tổ tiên.