Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Thúc Trâm (1950)

 • Tài liệu về nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vân, Phong (1930)

 • Tuyển tập thi văn của Vân Phong-Ngô Thế Chuyên

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1973)

 • Biên khảo về tỉnh Gia Định qua các thời kỳ lịch sử, địa lý, đất đai sông rạch. Di tích lịch sử, danh nhân lịch sử, Gia Định tam gia, Gia Định tam hùng, các giai thoại, huyền thoại. Sinh hoạt tôn giáo, văn hóa nghệ thuật. Gia Định ngày nay về kinh tế, hành chánh, giáo dục... Bảng liệt kê diện tích các quận xã, ấp và dân số.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Hảo (1966)

 • Dựa trên các tài liệu về khảo cổ, tài liệu sử, ngôn ngữ, phong tục để làm sáng tỏ về các nhân vật An Dương Vương, Mỵ Châu,Trọng Thủy.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Quýnh (1993)

 • Bắc hành tùng ký là một tập bút ký của Lê Quýnh trong thời gian theo sát Lê Chiêu Thống từ khi còn ở trong nước cho đến khi đã lưu vong ở Trung Hoa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1966)

 • Loại sách địa chí về tỉnh Cần Thơ cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Kỷ (1950)

 • Trình bày về các hình thức, thể tài các loại thơ văn tiếng Việt truyền thống