Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Chu Trinh (1961)

 • Trong thời gian ở nhà tù Santé (1914-1915). Phan Chu Trinh sáng tác hai tập thơ Tây Hồ và Santé thi tập với hơn 200 bài thơ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Quốc, Ân (1971)

 • Khảo về nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Kim, Sơn (1975)

 • Thiền uyển tập anh là một tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán ghi lại tương đối hệ thống các tông phái Thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý và một số ít vị lớp sau còn sống đến đầu triều Trần; tức từ cuối thế kỷ 6 đến thế kỷ 13. Ðây là tài liệu lịch sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam hiện có

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Thời Sỹ (1960)

 • Việt Sử Tiêu Án là bộ sử viết bởi Ngô Thì Sĩ ở Đàng Ngoài, hoàn thành năm 1775. Tác phẩm đề cập đến lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn ngoại thuộc nhà Minh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim; Phạm, Duy Khiêm; Bùi, Kỷ (1940)

 • Trích sách: "Văn phạm là phép dạy nói và dạy viết cho đúng mẹo-luật của một tiếng nói. Những mẹo luật ấy môt đằng phải theo lý cho thuận, một đằng phải lấy những lối, những cách của tiền-nhân đã dùng quen, và sự thông dụng của người trong nước mà làm mẫu mực"

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Hiến (1938)

 • Đây là tác phẩm văn học tố cáo chính sách tàn bạo của nhà tù đế quốc được xuất bản công khai sớm nhất ở nước ta. Sau khi sách phát hành, bị chính quyền ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành, nhưng sách đã được bán hết.