Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Cao Khải (1915)

 • Tiểu sử các danh nhân nước nhà, kèm theo là các lời bàn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Giáp (1990)

 • Là một bộ thư mục dân tộc, tổng hợp, như một tấm gương phản ánh kho tàng sách phong phú của dân tộc ta. Trần Văn Giáp coi mỗi tác phẩm là đối tượng của một bài nghiên cứu, do đó ông đã làm việc hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng, tìm thấy sự chính xác cao nhất cho các văn bản. Điều này quả là khó khăn bởi vì sách Hán Nôm có đặc tính chung là cũ nát, được nhân bản bằng chép tay hoặc in bằng thủ công, nhiều khi bị “tam sao thất bản”, thật giả lẫn lộn, đúng sai khó phân biệt. Để khắc phục điều này, Trần Văn Giáp đã nghiên cứu sâu nhiều văn bản khác nhau cùng những tài liệu liên quan đến mỗi tác phẩm, tìm ra những sở cứ cho sự khẳng định của mình. Trong nhiều trường hợp ông đã chính xác hóa được nhiều yếu tố (tác giả, tác phẩm, sự kiện…)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1931)

 • Biên khảo về 13 tổng-85 xã của huyện Cẩm Giàng xưa. Mỗi xã kê riêng về vị trí, diện tích, sông ngòi dân số, thôn giáp, canh phòng, thuế ngạch, canh nông, kỹ nghệ, thương mại, đê điều, cầu cống, học hành, danh nhân, danh lam thắng cảnh, phong dao tục ngữ, đền chùa, sự tích. Kết cấu gọn gàng, lời văn giản dị.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Quang, Trung (1967)

 • Cuốn sách Đại Việt Quốc Thư là một hồ sơ gồm cả Quốc thư và công văn trong thời kỳ vua Quang Trung và Càn Long nhà Thanh (từ năm Càn Long thứ 54 (1789) sang năm 1790) giao thiệp cùng nhau trong thời kỳ vua Quang Trung sang Thanh cảm tạ, và những thiếp thơ của vua Quang Trung đi đường cùng các quan chức nhà Thanh, gửi qua đáp lại theo hành trình từ Quảng Tây đến Nhiệt Hà. Ngoài ra, còn có những công văn chuẩn bị trước khi sứ thần nhà Thanh sang làm lễ tuyên phong cho vua Quang Trung

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tuấn Kiệt (1973)

 • Nghiên cứu phê bình văn học một số tác giả Sài Gòn giai đoạn 1954-1973