Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nha học chánh tỉnh Vĩnh Yên (1939)

 • Loại sách địa chí về tỉnh Vĩnh Yên cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Châu, Đạt Quan (1973)

 • Cuốn sách miêu tả khá toàn diện đời sống của vùng quốc đô nước Chân Lạp dưới vương triều Indravarman 3 (1295 - 1307) về văn hóa, lối sống, kiến trúc cung đình và phong tục tập quán, thiên nhiên, ẩm thực và sản vật, mang lại những thông tin quý báu về vùng đất trong đó có một phần là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ngày nay; Cuốn sách miêu tả khá toàn diện đời sống của vùng quốc đô nước Chân Lạp dưới vương triều Indravarman 3 (1295 - 1307) về văn hóa, lối sống, kiến trúc cung đình và phong tục tập quán, thiên nhiên, ẩm thực và sản vật, mang lại những thông tin quý báu về vùng đất trong đó có một phần là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ngày nay

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Mạnh Đàn (1935)

 • Miêu tả sơ lược về bầu trời, địa dư năm châu rồi đến Đông Dương bằng thể thơ lục bát

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Như Tấu (1937)

 • Tài liệu địa chí về tỉnh Bắc Giang xưa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1965)

 • Biên khảo về tỉnh Bến Tre - Kiến Hòa xưa về lịch sử, hình thế, di tích lịch sử, nhân vật. các di tích đền chù, đình cổ. thắng cảnh, du lịch, tín ngưỡng, các huyền thoại giai thoại

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Hữu Độ (1926-09)

 • Gồm bảy phần: Tự tôn luận; Tự tôn phải tự ái; Tự tôn phải tự trị; Tự tôn phải tự lập; Tự tôn phải tự mục (giữ mình); Tự tôn phải tự nhậm (mình chịu gánh vác); Nghị lực luận.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tế Xương; Hoàng Xuân (1958)

 • Nội dung gồm có tiểu sử và chú dân, 114 bài thơ và 4 bài phú