Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Quế (1971)

 • Một cuốn sách địa chí thu nhỏ về Côn Đảo trước năm 1945

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Quốc, Ân (1971)

 • Khảo về nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1971)

 • Trình bày sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Du, các bài nghiên cứu của các tác giả về truyện Kiều, những ý nghĩa và triết lý trong đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1971)

 • Loại sách địa chí về tỉnh Sa Đéc cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thông Bửu (1971)

 • Trích sách: "...Xâm lược Tàu ngày xưa đã nếm bao mùi cay đắng cũng bởi tại họ nhìn sai lầm đối với nước Việt Nam và người Việt Nam. Tiếp theo thực dân phương Tây và phát xít Nhật, cũng phải bị trả một giá quá đắt. Và hiện tại còn một đám người nữa, cũng lại hiểu lầm người Việt Nam, họ cho là tầm thường, nên họ đang bị mắc lầy và chắc chắn phải trả giá đắc hơn gấp trăm ngàn lần mấy anh Tàu Tây Nhật đã trả. - Như thế thì Việt Nam có gì mà quan trọng và mầu nhiệm quá vậy?...."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Đức Thiệp (1971)

 • Trình bày tóm tắt những đặc tính cốt yếu của dân tộc trong cuộc tiến hóa suốt chiều dài lịch sử.