Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1971)

 • Trình bày sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Du, các bài nghiên cứu của các tác giả về truyện Kiều, những ý nghĩa và triết lý trong đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Trung Tý (1969)

 • Phân tích luật gián thanh, giảng rõ luật các thể thơ, giới thiệu một số thơ cũ và thơ mới tiêu biểu qua các thế hệ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngọc Cẩn (1933)

 • Gồm ba phần: Dạy chung mấy điều về văn chương; Dạy về các thứ văn bài: trước thì tản văn ,sau thì vận văn; Dạy về sử ký văn chương, và gốc tích cùng chữ quốc âm.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngọc Can (1919)

 • Phương pháp làm các loại thơ, một số bài thơ tiêu biểu.