Ba nhà chí sĩ học Phan: Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu