Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Tài liệu khác (Others)


 • Authors: - (1967)

 • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva

 • Tài liệu khác (Others)


 • Authors: - (1967)

 • Mục lục của toàn bộ tập Hồ sơ Lầu Năm Góc

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Hoàng Long (1996)

 • Nhạc sĩ Lê Hoàng Long kể lại chuyện tình của các nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Đình Chương, Nguyễn Văn Khánh, Châu Kỳ, Ưng Lang, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Tô Vũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sontag, Susan (1968)

 • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.

 • Book chapter


 • Authors: Nguyễn, Tường Bách (1981)

 • Cuốn sách là hồi ký của Bác sĩ Nguyễn Tường Bách về giai đoạn lịch sử 1916-1949, trong đó có đề cập đến rất nhiều nhân vật thuộc đủ các giới cách mệnh, chính trị, xã hội, văn nghệ của một thời đại. Thư viện NVH trích đăng 3 chương: Chương 1: Những ngày còn thơ; Chương 2: Người học trò trung học; Chương 3: Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Duy, Văn (1986)

 • Gia Định báo được cho là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra đời vào năm 1865 tại Sài Gòn. Tài liệu của Duy Văn điểm lại quá trình ra đời cũng như những đặc điểm và đóng góp của nó.

 • Article


 • Authors: Szalontai, Balázs (2018)

 • On the basis of Soviet press articles, Hungarian archival documents, United Nations (UN) records, and other sources, this article shows that in fact Soviet interest in Vietnam significantly increased as early as 1948–1949, well before the proclamation of the People's Republic of China. This interest, expressed in growing press coverage and sporadic efforts to represent North Vietnam's cause in various UN organs, seems to have been linked to Moscow's strong disapproval of France's attempts to create an anti-Communist "puppet state."