Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Article


  • Authors: Szalontai, Balázs (2018)

  • On the basis of Soviet press articles, Hungarian archival documents, United Nations (UN) records, and other sources, this article shows that in fact Soviet interest in Vietnam significantly increased as early as 1948–1949, well before the proclamation of the People's Republic of China. This interest, expressed in growing press coverage and sporadic efforts to represent North Vietnam's cause in various UN organs, seems to have been linked to Moscow's strong disapproval of France's attempts to create an anti-Communist "puppet state."

  • Article


  • Authors: Keith, Charles (2019)

  • Những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Mỹ trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh. Mặc dù số lượng còn ít ỏi, nhưng họ thuộc mọi giai tầng khác nhau, từ những khách du lịch giàu có đang phiêu lưu vòng quanh thế giới đến những lao động nghèo bị đẩy sang Hoa Kỳ do sự bất ổn của nền kinh tế thế giới. Việc khảo cứu những trải nghiệm của họ tại Hoa Kỳ giúp chúng ta có thể hiểu hơn về nước Mỹ trong văn hóa và ý thức người Việt vào cuối thời Pháp thông qua cách tiếp cận lấy Việt Nam làm trung tâm hơn trong việc khái niệm hóa những cuộc gặp gỡ Việt - Mỹ đầu tiên. Nói cách khác, lịch sử quan hệ Việt - Mỹ không chỉ là cuộc chiến tranh sắp đến sau đó.

  • Article


  • Authors: Danny Wong, Tze-Ken (2012)

  • Bài viết này sẽ cố gắng khám phá các câu hỏi sau đây: tầm quan trọng biến đổi của Côn Đảo trong mối quan hệ an ninh và đối ngoại của nhà Nguyễn với thương điếm của Anh, và cũng sẽ điều tra những bối cảnh dẫn tới vụ thảm sát và phá hủy thương điếm của Anh trên đảo Côn Sơn - một sự kiện lịch sử cho đến nay vẫn chưa được lý giải thích đáng.