Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Miller, Edward; Vu, Tuong (2009)

 • The Vietnamization of Vietnam War Studies—we use the term deliberately, and with the requisite degree of historical irony—has manifested itself in a growing interest in the wartime roles and experiences of Vietnamese groups and individuals. It is also reflected in an outpouring of new research on the ways in which Vietnamese society both shaped and was shaped by the war.

 • Book chapter


 • Authors: Roland, Jacques (2004)

 • Cuốn sách Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam là tập hợp một số bài khảo luận của nhà nghiên cứu Roland Jacques trong những năm vừa qua. Tác giả xây dựng nội dung tác phẩm qua hai trục nghiên cứu về ngữ học và lịch sử truyền giáo ở Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Wheeler, Charles (2007)

 • Vào thế kỷ XVII, thiền sư từ các tu viện Phật giáo miền Nam Trung Quốc lên thương thuyền đến những khu thương nhân Hoa kiều ở các cảng thị khu vực Đông Á và Đông Nam Á để thành lập hoặc duy trì tu viện. Thông thường, chuyến đi của họ được thuyền viên và thương nhân người Hoa tài trợ, dưới sự bảo hộ của các nhà cai trị và giới tinh hoa nước ngoài. Các nhà sư đó cùng những người bảo trợ cho họ muốn tìm kiếm điều gì? Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu vấn đề này thông qua trường hợp Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán (Shilian Dashan), người đã du hành đến vương quốc Nam Kỳ (Đàng Trong) của Việt Nam vào năm 1695-1696.

 • Book chapter


 • Authors: Buell, Paul D. (2009)

 • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khảo sát một khía cạnh của sự toàn cầu hóa này, các nỗ lực của Qubilai-qan (Hốt Tất Liệt) (trị vì từ 1260 đến 1294) của đế quốc Mông Cổ (Mongol qanate) tại Trung Hoa, Triều Đại Nhà Nguyên 元 (1279-1368) sau đó, để thâu đạt một đế quốc không chỉ bao trùm Trung Hoa và các phần chung quanh thuộc Trung Á được kiểm soát bởi ông và gia đình ông, mà còn cả các biển và các nước xa xôi nằm trong đó và chung quanh chúng. Điều này đặc biệt liên can đến các quốc gia ở bán đảo Đông Nam Á và Indonesia (Nam Dương).

 • Article


 • Authors: Meinheit, Harold E. (2006)

 • Tôi không biết làm sao mà vương quốc xinh đẹp này lại ít được biết đến bởi các nhà địa lý của chúng ta ở châu Âu, những người thậm chí không biết tên của nó và hiếm khi đề cập đến trên bản đồ của họ ... (Alexandre de Rhodes, 1653)