Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, An Ninh-
dc.date.accessioned2020-08-21T09:30:17Z-
dc.date.available2020-08-21T09:30:17Z-
dc.date.issued1926-
dc.identifier.urihttps://elib.thuviennguyenvanhuong.vn/handle/TVNVH/1136-
dc.description.abstractNguyễn An Ninh là người Việt Nam đầu tiên ở Nam Kỳ hô hào thanh niên hãy thoát ra khỏi cái hẹp hòi của Khổng Giáo, thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, đi thật xa để học hỏi và trang bị cho mình một lý tưởng cao cả, không có lý tưởng cao cả thì không làm nên việc lớn. Thanh niên phải biết ước mơ, mà theo anh Ninh, phải là ước mơ siêu nhân, đất nước ta cần có nhiều vĩ nhân để giải thoát giống nòi.-
dc.language.isovivi
dc.publisherXưa Nayvi
dc.titleCao vọng của bọn thanh niên An Namvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.placeofpublicationSài Gònvi
Appears in Collections
Sách xưa


  • cao-vong-của-bon-thanh-nien-annam-NAN1926.pdf
    • Size : 11,67 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :