486188  ABSTRACTS VIEWS

  49289  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [289 - 308] / 1867
  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Gia Lai, Kontum. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Dương, Thiệu Thanh (1969)

  • Một cuốn hồi ký cá nhân về các phong trào kinh tế, chính trị và văn hóa bao gồm Tây Du và tập đoàn Hoàng Tích Chu cùng với các nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam thời Pháp thuộc.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1986)

  • Cuốn sách trình bày đại cương về vấn đè mẫu hệ của người Chàm (Champa - Chiêm Thành) và các vấn đề liên quan đến vấn đề hôn nhân.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Thúc Khiêm (1928)

  • Truyện lịch sử về nhân vật Mạc Đĩnh Chi

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1990)

  • Minh Hải - Vĩnh Lợi. Tỷ lệ 1:5000.

  • Book chapter


  • Authors: Buell, Paul D. (2009)

  • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khảo sát một khía cạnh của sự toàn cầu hóa này, các nỗ lực của Qubilai-qan (Hốt Tất Liệt) (trị vì từ 1260 đến 1294) của đế quốc Mông Cổ (Mongol qanate) tại Trung Hoa, Triều Đại Nhà Nguyên 元 (1279-1368) sau đó, để thâu đạt một đế quốc không chỉ bao trùm Trung Hoa và các phần chung quanh thuộc Trung Á được kiểm soát bởi ông và gia đình ông, mà còn cả các biển và các nước xa xôi nằm trong đó và chung quanh chúng. Điều này đặc biệt liên can đến các quốc gia ở bán đảo Đông Nam Á và Indonesia (Nam Dương).

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Huy Liệu (1927)

  • Kêu gọi đồng bào tỉnh ngộ trước căn bệnh hủ nho trầm kha, đồng lòng duy tân để cứu nước

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim (1969)

  • Tóm lược quãng đời làm chính trị của Trần Trọng Kim (từ năm 1942 đến năm 1949). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và thực dân Pháp.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thái, Phỉ (1941)

  • Tác giả hô hào cải cách triệt để nền giáo dục Việt Nam thời điểm đó để xây đắp một nền giáo dục mới cho thanh, thiếu niên

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hữu Đang; Nguyễn, Đình Thi (1945)

  • Theo các tác giả muốn cho nền độc lập thực hiện hoàn toàn, ngoài công tác chính trị và quân sự, phải có một cuộc vận động ráo riết về văn hóa, hoàn thành cuộc cách mạng về văn hóa.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1975)

  • Tỷ lệ 1:50000.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1994)

  • Bà Rịa - Vũng Tàu - Côn Đảo. Tỷ lệ 1:10000.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1994)

  • Bà Rịa - Vũng Tàu - Côn Đảo. Tỷ lệ 1:10000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1981)

  • Cuốn Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam trình bày Mỹ thuật Việt Nam từ đầu đến đời nhà Nguyễn.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Tỷ lệ 1:50000.