294782  ABSTRACTS VIEWS

  189316  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [209 - 228] / 1684
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Dương, Thiệu Thanh (1969)

  • Một cuốn hồi ký cá nhân về các phong trào kinh tế, chính trị và văn hóa bao gồm Tây Du và tập đoàn Hoàng Tích Chu cùng với các nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam thời Pháp thuộc.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1986)

  • Cuốn sách trình bày đại cương về vấn đè mẫu hệ của người Chàm (Champa - Chiêm Thành) và các vấn đề liên quan đến vấn đề hôn nhân.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Thúc Khiêm (1928)

  • Truyện lịch sử về nhân vật Mạc Đĩnh Chi

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Huy Liệu (1927)

  • Kêu gọi đồng bào tỉnh ngộ trước căn bệnh hủ nho trầm kha, đồng lòng duy tân để cứu nước

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim (1969)

  • Tóm lược quãng đời làm chính trị của Trần Trọng Kim (từ năm 1942 đến năm 1949). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và thực dân Pháp.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thái, Phỉ (1941)

  • Tác giả hô hào cải cách triệt để nền giáo dục Việt Nam thời điểm đó để xây đắp một nền giáo dục mới cho thanh, thiếu niên

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hữu Đang; Nguyễn, Đình Thi (1945)

  • Theo các tác giả muốn cho nền độc lập thực hiện hoàn toàn, ngoài công tác chính trị và quân sự, phải có một cuộc vận động ráo riết về văn hóa, hoàn thành cuộc cách mạng về văn hóa.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1981)

  • Cuốn Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam trình bày Mỹ thuật Việt Nam từ đầu đến đời nhà Nguyễn.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hùng, Phong (1953)

  • Tài liệu lịch sử về cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Bảo Hóa (1949)

  • Biên khảo về một giai đoạn chống Pháp xâm lăng 1859-1868 ở Nam Bộ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Kế Bính (1930)

  • Nam Hải dị nhân, tên đầy đủ là Nam Hải dị nhân liệt truyện: Truyện những người kỳ lạ ở đất Nam Hải. Là một tập truyện sưu tầm về các truyền tích, dã sử nổi tiếng trong giai thoại dân gian Việt Nam.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Trần Mô (1940)

  • Sách này soạn theo thể tài Khang Hy tự điển, xếp bộ ít nét trước bộ nhiều nét, trong một số bộ lại xếp chữ ít nét trước chữ nhiều nét. Sách dịch theo lối thiển cận dễ hiểu. Những nghĩa xa lạ cũng bỏ bớt không dịch đến. Sách này cốt giúp ích cho người mới học, để tự mình có thể tra cứu lấy được.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Liên Phong (1909)

  • Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca là tập thơ khoảng 7000 câu lục bát xuất bản năm 1909 gồm những bài ca về các địa danh Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được chia làm 2 tập. Qua tác phẩm ta biết được phần nào về lịch sử, sinh hoạt xã hội, phong tục tập quán của nhiều tỉnh thành ở miền Nam lúc bấy giờ.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trương, Hoàn Phát (1925)

  • Cuộc đời và sự nghiệp tổng đốc Đỗ Hữu Phương và con trai Đỗ Hữu Vị