487663  ABSTRACTS VIEWS

  49437  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [193 - 212] / 1867
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, An Ninh (1928)

  • Tuồng hát về Hai Bà Trưng

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Tỷ lệ 1:50000.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Hà Sơn Bình, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Hải Hưng. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Chu, Ngọc Tri (1928)

  • Ghi lại một số bài quan họ xưa

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Hải Phòng. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thích, Đại Sán (1963)

  • Năm 1695, theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Châu, Thích Đại Sán từ Quảng Đông - Trung Hoa đã đến vùng Thuận Quảng và lưu lại ở đây từ mùa xuân năm Ất Hợi - 1695 đến mùa hạ năm Bính Tý - 1696. Trong khoảng thời gian đó, Thiền sư Thích Đại Sán đã ghi chép các sự việc liên quan đến văn hóa, xã hội thời bấy giờ ở vùng Thuận Quảng và tất cả được tập hợp thành tác phẩm Hải ngoại kỷ sự.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (1962)

  • Cuốn sách cho Cơ quan Nghiên cứu Dự án tiên tiến, đơn vị nghiên cứu và phát triển Dã chiến của Việt Nam Cộng Hòa kết hợp với Trung tâm Thực nghiệm và phát triển khả năng tác chiến Quân đội Việt Nam Cộng hòa và Tổng Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Hoa Kỳ biên soạn đã sưu tầm và trình bày những hiểu biết về hải thuyền.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Ngô, Tất Tố (1929)

  • Sách dịch về cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương bên Trung Quốc

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Văn, Quang (1957)

  • Biên khảo về Hoàng Hoa Thám

  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (1974)

  • Giới thiệu cho người đọc về quần đảo Trường Sa Hoàng Sa, trình bày cuộc xâm lăng của Trung Quốc năm 1974, và đưa ra một số luận cứ cùng bằng chứng không thể chối cãi để minh xác chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Bá Trác (1963)

  • Đây là cuốn sách niên biểu đầu tiên có đối chiếu dương lịch được Nguyễn Bá Trác biên soạn năm 1925

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Quang Định (2005)

  • Hoàng Việt nhất thống Dư địa chí là sách địa chí do Lê Quang Định Thượng thư Bộ Binh khởi sự biên soạn chỉ sau 1 năm ngày lên ngôi của vua Gia Long (1806). Đây là bộ địa chí đầu tiên của nhà Nguyễn, mở đầu cho các bộ địa chí có quy mô lớn và những phương chí sau này. Nét nổi bật nhất của bộ sách chính là việc ghi chép một cách tường tận về hệ thống giao thông đường bộ lẫn đường thủy của nước ta vào đầu thế kỷ XIX.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Việt Nam - Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình. Tỷ lệ 1:50000.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1995)

  • Bình Định - Phù Cát. Tỷ lệ 1:10000.