478893  ABSTRACTS VIEWS

  48932  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject Chiến tranh Việt Nam

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 6] / 6
  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Chính sách của Mỹ 1940-1950; Phần B. Đặc điểm và sức mạnh của Việt Minh; Phần C. Hồ Chí Minh: Tito của Châu Á?

  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva

  • Article


  • Authors: Miller, Edward; Vu, Tuong (2009)

  • The Vietnamization of Vietnam War Studies—we use the term deliberately, and with the requisite degree of historical irony—has manifested itself in a growing interest in the wartime roles and experiences of Vietnamese groups and individuals. It is also reflected in an outpouring of new research on the ways in which Vietnamese society both shaped and was shaped by the war.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Sontag, Susan (1968)

  • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.