594867  ABSTRACTS VIEWS

  54555  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Danny Wong, Tze-Ken

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Article


  • Authors: Danny Wong, Tze-Ken (2012)

  • Bài viết này sẽ cố gắng khám phá các câu hỏi sau đây: tầm quan trọng biến đổi của Côn Đảo trong mối quan hệ an ninh và đối ngoại của nhà Nguyễn với thương điếm của Anh, và cũng sẽ điều tra những bối cảnh dẫn tới vụ thảm sát và phá hủy thương điếm của Anh trên đảo Côn Sơn - một sự kiện lịch sử cho đến nay vẫn chưa được lý giải thích đáng.