Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2008)

 • Tập hợp các bài nghiên cứu về Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: Làng xã đối diện với chính phủ: Diễn tiến của quan hệ trung ương-địa phương tại Việt Nam cho đến năm 1945; Mối quan hệ làng nước ở Việt nam vào thế kỷ 19 về trường hợp làng Tơ, một ngôi làng nhỏ ở châu thổ sông Hồng; Một số vấn đề về con đường Đông Du của Phan Bội Châu; Phan Bội Châu và sự lựa chọn con đường Đông Du; Phan Bội Châu trong thời kỳ phong trào Đông Du giao luu với chính khách Nhật Bản và các nước khác; Tiểu La Nguyễn Thành một nhân vật kiệt hiệt trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Ngọ Môn của cố đô Huế; Cung An Định; Tiền thời Cảnh Hưng; Phái bộ Macartey ghé Đàng Trong; Văn bia tháp Thiền sư Liễu Quán ở núi Thiên Thai, chùa Thuyền Tôn Huế; Cuộc bãi khóa năm 1927 của học sinh Quốc Học; N...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2010)

 • Tập hợp những bài viết về Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: quá trình Việt hóa bà chúa Chăm Pô Nagar; Nhìn từ biển: Những quan điểm về duyên hải Bắc và Trung Việt Nam; Biện chứng lịch sử phát triển của xã hội Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII; Từ tập hồi ký của một người di dân, nhận diện vùng đất Thuận Hóa đầu thế kỷ XV; Tiền Thái Bình của các chúa Nguyễn; Từ chiến dịch Ai Lao đến trận thủy chiến Thị Nại; Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1558 đến 1802: Phân tranh và thống nhất; Văn miếu Quốc tử giám Huế; Thủy hệ kinh thành Huế - Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn; Thuận An tấn ký của vua Tự Đức; Kiến trúc nhà rường dân gian xứ Huế; Y miếu Huế; Phác thảo lịch sử Báo chí Huế trước 1945.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2003)

 • Tập hợp các bài nghiên cứu Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: Chú nghĩa truyền thống và chủ nghĩa cải cách tại triều đình Huế trong hậu bán thế kỷ XIX; Chuyển biến của xã hội Việt Nam từ làn sóng văn mình nông nghiệp sang làn sóng văn minh công nghiệp trong nửa đầu thế kỷ XX; Những cơ sở hình thành và tác động đến quá trình chuyển đổi vị thế của các tầng lớp tri thức Việt Nam giai đoạn giao thời đầu thế kỷ XX; Phan Bội Châu và bước đầu của phong trào Đông Du; Phong trào chống sưu thuế miền trung năm 1908; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt Nam: Giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Hành trình truy tìm dinh trấn Quảng Nam; Thử nhìn nhận và đánh giá chung quỹ kiến trúc đô thị của Huế; Xứ Huế giữa thế kỷ XIX qua "Hương Giang tạp vịnh" của Cao Bá Quát; Quan xưởng ở Phú Xuân thời...