Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2008)

  • Tập hợp các bài nghiên cứu về Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: Làng xã đối diện với chính phủ: Diễn tiến của quan hệ trung ương-địa phương tại Việt Nam cho đến năm 1945; Mối quan hệ làng nước ở Việt nam vào thế kỷ 19 về trường hợp làng Tơ, một ngôi làng nhỏ ở châu thổ sông Hồng; Một số vấn đề về con đường Đông Du của Phan Bội Châu; Phan Bội Châu và sự lựa chọn con đường Đông Du; Phan Bội Châu trong thời kỳ phong trào Đông Du giao luu với chính khách Nhật Bản và các nước khác; Tiểu La Nguyễn Thành một nhân vật kiệt hiệt trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Ngọ Môn của cố đô Huế; Cung An Định; Tiền thời Cảnh Hưng; Phái bộ Macartey ghé Đàng Trong; Văn bia tháp Thiền sư Liễu Quán ở núi Thiên Thai, chùa Thuyền Tôn Huế; Cuộc bãi khóa năm 1927 của học sinh Quốc Học; N...