Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2003)

  • Tập hợp các bài nghiên cứu Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: Chú nghĩa truyền thống và chủ nghĩa cải cách tại triều đình Huế trong hậu bán thế kỷ XIX; Chuyển biến của xã hội Việt Nam từ làn sóng văn mình nông nghiệp sang làn sóng văn minh công nghiệp trong nửa đầu thế kỷ XX; Những cơ sở hình thành và tác động đến quá trình chuyển đổi vị thế của các tầng lớp tri thức Việt Nam giai đoạn giao thời đầu thế kỷ XX; Phan Bội Châu và bước đầu của phong trào Đông Du; Phong trào chống sưu thuế miền trung năm 1908; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt Nam: Giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Hành trình truy tìm dinh trấn Quảng Nam; Thử nhìn nhận và đánh giá chung quỹ kiến trúc đô thị của Huế; Xứ Huế giữa thế kỷ XIX qua "Hương Giang tạp vịnh" của Cao Bá Quát; Quan xưởng ở Phú Xuân thời...