Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2001)

  • Tập hợp các công trình nghiên cứu về Huế, miền Trung, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Chính sách lương thực của Nhật Bản và nạn đói năm 1945 tại Việt Nam; Bối cảnh lịch sử Việt Nam khi người Pháp đến; Di sản văn hóa cố đô Huế; Văn hóa Việt Nam thời Nguyễn và những vấn đề đặt ra hiện nay; Sự sinh thành và các loại pháp lam Huế; Miêu tả ngữ âm học thanh điệu tiếng Huế; Vài nét về sự hình thành, chủ trương và hoạt động của nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Tôn Thất Thuyêt; Pháp chế triều Nguyễn đối với vấn đề nhân thân của người phụ nữ; Một nguyên nhân làm suy thoái đất nước vào thế kỷ XIX; Sinh hoạt kinh tế những vạn đò trên sông Hương trước 1975; Vùng thiên nhiên Bình Trị Thiên- Đặc tính địa lý và đa dạng sinh học; Chiếu hay Dụ cần vương; Nguyễn Văn Tường qua Châu bản triều Nguy...