Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1925)

 • Trích tựa: " lại nghĩ bây giờ luân lý suy đồi, phong tục kiêu bạc, muốn cải lương nhân tình, dân tục, tất phải làm văn quốc ngữ thời mới phổ thông, lấy các chuyện cổ có quan hệ về thể dục, đức dục, trí dục chia làm 3 phần gọi là sách Ấu học tùng đàm khiến cho quốc dân thấy sự hay thì bắt chiếc, thấy sự giở thì dăn chữa..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1926)

 • Giới thiệu hàng trăm câu cách ngôn cổ, kim trong xã hội từ trước tới nay. Nói về thế sự, nhân sinh quan và cách cư sử ở đời. Phần cuối sách có trị gia cách ngôn. ở mỗi câu cách ngôn có tiếng Hán, tiếng Việt và giải nghĩa của câu cách ngôn đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1926)

 • Kim cổ cách ngôn là một quyển sách rất đáng chú ý bởi vì thông qua sách, chúng ta tìm thấy một bí quyết về phương châm kinh doanh quý báu, một đạo làm giàu chân chính, không chỉ áp dụng cho thương nhân Việt Nam thời bấy giờ, mà còn rất hữu ích cho doanh nhân chân chính thời nay.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1925)

 • Viết bằng thể thơ lục bát nói về các tỉnh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1927)

 • Tác giả dùng nhiều lời giáo huấn của Không Tử trong sách Luận Ngữ để nguời đọc rèn nhân cách, đúc nên quốc hồn, thành người quân tử.