Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2002)

  • Tập hợp các nghiên cứu về Huế, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Một trường hợp trường tồn của tinh thần NHo giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 20: Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo Tiếng Dân; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt nam: giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Mấy đặc điểm về làng xã Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng; Di tích thành Lồi; Thành cổ Hóa Châu; Lễ cưới Sità: Một chủ đề trích từ sử thi Ràmàyana được thể hiện trên đài thờ Trà Kiệu; Hoa kiều và sự định dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; Tiền đồng đỏ thời chúa Nguyễn; Súng thần công tại cố đô Huế; Những cổ vật ghi dấu sự kiện lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Đồng Khánh năm 1917; Quýt Hương Cẩn; Thầy Ưng Quả; Khái niệm về lương chính ở Việt Nam vào thế kỷ XIX qua một bài thi khoa thi Đình năm 1865; Gốm c...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (1999)

  • Tập hợp các nghiên cứu về Huế trong đó có các chủ đề: Sứ bộ Miến Điện phái đến Đại Nam năm 1823; Phong trào kháng thuế Thừa Thiên Huế 1908; Người Việt Nam ở Nhật Bản; Khái niệm về nghệ thuật trị quốc ở Việt Nam; Danh hiệu của các vua nhà Nguyễn; Những kiểu thức trang trí Huế; Sinh hoạt những người vạn đò trên sông Hương trước 1975; Thành Hóa Châu từ tư liệu thư tịch đến điều tra khai quật khảo cổ học; Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre de Rhodes đặt chân đến; Quốc sử quán triều Nguyễn....