Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2003)

 • Tập hợp các bài nghiên cứu Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: Chú nghĩa truyền thống và chủ nghĩa cải cách tại triều đình Huế trong hậu bán thế kỷ XIX; Chuyển biến của xã hội Việt Nam từ làn sóng văn mình nông nghiệp sang làn sóng văn minh công nghiệp trong nửa đầu thế kỷ XX; Những cơ sở hình thành và tác động đến quá trình chuyển đổi vị thế của các tầng lớp tri thức Việt Nam giai đoạn giao thời đầu thế kỷ XX; Phan Bội Châu và bước đầu của phong trào Đông Du; Phong trào chống sưu thuế miền trung năm 1908; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt Nam: Giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Hành trình truy tìm dinh trấn Quảng Nam; Thử nhìn nhận và đánh giá chung quỹ kiến trúc đô thị của Huế; Xứ Huế giữa thế kỷ XIX qua "Hương Giang tạp vịnh" của Cao Bá Quát; Quan xưởng ở Phú Xuân thời...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1998)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1917, tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Kim sách và Ngân sách của Nam triều; Đồ gốm cũ và mới ở Long Thọ; Bình phong Bách phúc Bách thọ; Quốc Tử Giám; Lễ gia thượng tôn thụy; Lễ thăng thụ; Lễ đại triều; Lễ đăng quang cảu vua Hàm Nghi; Lễ thụ phong vua Minh Mạng tại Hà Nội; Đầu hồ ở lăng Tự Đức; Những người Pháp phục vụ Gia Long; Về chiếc nghiên mực của vua Tự Đức; Cầu ngói Thanh Thủy; Chùa Báo Quốc; Bia Quốc Từ Giám; Các tác phẩm điêu khắc Chàm ở Xuân Hòa; Hộ chiếu của Chaigneau; Trên hai ngôi mộ người Hòa Lan....

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2002)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1923 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Jean Baptiste Chaigneau và gia đình; Di tích Chàm trong văn hóa dân gian An Nam; Danh nhân nước Đại Nam; Biên khảo về xứ Đàng Trong; Một người cháu của đại tá Olivier - ngôi mộ của trung sĩ D'Olivier De Pezet tại Roòn (Trung Kỳ); Lăng Gia Long; Huế đẹp - Thuận An; Nhật chí Annam - ngài Tôn Thất Hân về hưu; Một trang viết về lịch sử Quảng Trị tháng 9-1885; Cái chết của Nguyễn Văn Tường cựu phụ chính Annam; Tử vong lục - Ngài Cao Xuân Dục con người tâm tánh - cuộc sống riêng.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1931)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1931 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Xứ An Nam; Những người Âu đã thấy Huế xưa: Cristoforo Borri; Ghi chú vê Cristoforo Borri và về các ấn bản của bản tường trình của ông; Bản tường trình về sứ mạng mới của các linh mục thuộc phái đoàn Dòng Tên; Bản tường trình về xứ Đàng Trong; Thư của linh mục Gaspar Louis về xứ Đàng Trong