Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2001)

 • Tập hợp các công trình nghiên cứu về Huế, miền Trung, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Chính sách lương thực của Nhật Bản và nạn đói năm 1945 tại Việt Nam; Bối cảnh lịch sử Việt Nam khi người Pháp đến; Di sản văn hóa cố đô Huế; Văn hóa Việt Nam thời Nguyễn và những vấn đề đặt ra hiện nay; Sự sinh thành và các loại pháp lam Huế; Miêu tả ngữ âm học thanh điệu tiếng Huế; Vài nét về sự hình thành, chủ trương và hoạt động của nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Tôn Thất Thuyêt; Pháp chế triều Nguyễn đối với vấn đề nhân thân của người phụ nữ; Một nguyên nhân làm suy thoái đất nước vào thế kỷ XIX; Sinh hoạt kinh tế những vạn đò trên sông Hương trước 1975; Vùng thiên nhiên Bình Trị Thiên- Đặc tính địa lý và đa dạng sinh học; Chiếu hay Dụ cần vương; Nguyễn Văn Tường qua Châu bản triều Nguy...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2006)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1933 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Kinh thành Huế bản đồ học; Kinh thành Huế địa danh học; Cuộc đời của ngài Hồng Khẳng trong những danh Nho cuối cùng của An Nam; Mười tám tháng ở Huế cảm tưởng và kỷ niệm; Sổ tay của một nhà sưu tập - Những vật thuộc quốc gia Nhật Bản, Nam Kỳ, Cambodge; Toát yếu lịch sử An Nam (Đại Nam lịch đại long phi đồ); Cầu ngói và vườn Huế; Những tài liệu của A.Salles.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2002)

 • Tập hợp các nghiên cứu về Huế, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Một trường hợp trường tồn của tinh thần NHo giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 20: Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo Tiếng Dân; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt nam: giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Mấy đặc điểm về làng xã Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng; Di tích thành Lồi; Thành cổ Hóa Châu; Lễ cưới Sità: Một chủ đề trích từ sử thi Ràmàyana được thể hiện trên đài thờ Trà Kiệu; Hoa kiều và sự định dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; Tiền đồng đỏ thời chúa Nguyễn; Súng thần công tại cố đô Huế; Những cổ vật ghi dấu sự kiện lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Đồng Khánh năm 1917; Quýt Hương Cẩn; Thầy Ưng Quả; Khái niệm về lương chính ở Việt Nam vào thế kỷ XIX qua một bài thi khoa thi Đình năm 1865; Gốm c...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2010)

 • Tập hợp những bài viết về Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: quá trình Việt hóa bà chúa Chăm Pô Nagar; Nhìn từ biển: Những quan điểm về duyên hải Bắc và Trung Việt Nam; Biện chứng lịch sử phát triển của xã hội Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII; Từ tập hồi ký của một người di dân, nhận diện vùng đất Thuận Hóa đầu thế kỷ XV; Tiền Thái Bình của các chúa Nguyễn; Từ chiến dịch Ai Lao đến trận thủy chiến Thị Nại; Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1558 đến 1802: Phân tranh và thống nhất; Văn miếu Quốc tử giám Huế; Thủy hệ kinh thành Huế - Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn; Thuận An tấn ký của vua Tự Đức; Kiến trúc nhà rường dân gian xứ Huế; Y miếu Huế; Phác thảo lịch sử Báo chí Huế trước 1945.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2001)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1920 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Những chiếc vạc đồng tại Hoàng cung; Mộ chuyến đi thuyền ven biển Nam Kỳ vào thế kỷ XVII; Tuồng tàu; Mộ của J.B. Chaigneau và Ph. Vannier tại nghĩa trang Lorient; Lũy phòng thủ của đèo Hải Vân; Sổ tay của một nhà sưu tập; Tỉnh Quảng Trị; Đền thờ các vua Lê tại Thanh Hóa; Sứ bộ Phan Thanh Giản (1863-1864); Y học châu Âu tại An Nam xưa và nay; Bãi biển cửa Tùng; Một bức họa vào tường của Vannier; Phái bộ Phan Thanh Giản (1863-1864); Một số nét về đoàn công binh tạo tác An Nam.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2003)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1932 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Ghi chú lịch sử về lập nền bảo hộ của Pháp ở An Nam; Theo chân đô đốc Charner - chiến dịch ở Trung Quốc và ở Nam Kỳ những bức thư của Ph.Claude; Các hang Cu Lac tường trình về sự khám phá được thực hiện vào tháng 7 năm 1931; Chín khẩu thần công ở Kinh thành Huế những chi tiết bổ sung; Tài nguyên về tài chính và kinh té quốc gia ở An Nam cổ - các thứ thuế độc quyền và những nguyên tắc về mặt thu thuế; Những bức thư của đại úy lính thủy đánh bộ J.Petit, J.Roger; Những nơi thờ tự ở làng Bác Vọng Đông; Cuộc thám sát vùng Moi Xe và dấu vết con đường thuộc địa số 14 giữa Tân An và Đac Main.

 • Báo – tạp chí


 • Authors: - (1997)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Những đỉnh triều đại ở Đại Nội Huế; Các nhà lao ở Huế: Khám Đường; Các loại sành sứ châu Âu trang trí dưới triều Minh Mạng; Di tích lịch sử vùng Bao Vinh: Trường bia Thanh Phước; Tài liệu lịch sử về đàn Nam Giao; Vài nét về rừng thông Nam Giao: Đàn tế Nam Giao; Rừng thông Nam Giao - tư liệu lịch sử; Miếu Voi Ré - tài liệu của bộ Lễ bằng chữ Hán; Liệt kê các chùa và nơi thờ tự ở Huế; Các súng thần công của Kinh Thành Huế; Các nhà lao cố đô Huế: Trấn phủ; Huế cổ dưới mắt đức Chaigneau: Đàn Nam Giao; Các đấng thờ bên trái, phải ở Thế Miếu; Ghi chép về hài cốt Tây Sơn trong ngục thất của Khám Đường; Chùa Quốc Ân - người sáng lập; Chuyện thánh...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1998)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1919 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Phái đoàn Phan Thanh Giản; Chiếc độc lư ở Thọ Xuân; Âm nhạc Huế- đàn Nguyệt và đàn Tranh; Cây lúa - pháp chế-thờ cúng-tín ngưỡng; Những kỷ niệm lịch sử về hạ lưu Bao Vinh; Tờ khai tử của Chaigneau và Vannier; Hội An cổ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2006)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1934 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Hành trình vào sự nghiên cứu nước An Nam và nước Champa; Những suy nghĩ xung quanh một đồ gỗ kiểu xưa; Tỉnh An Tĩnh ngày xưa; Những khẩu đại bác cổ bằng đồng và bằng gang; Một chuyến du lịch đến Huế vào năm 1880.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (2002)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1924 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Núi đá hoa cương; Sổ tay của người sưu tập - kính rọi tranh; Các gia đình thế gia vọng tộc ở nước An Nam - ngài Nguyễn Hữu Độ; Vài nét về các thầy thuốc của phái bộ và tòa khâm Pháp tại Huế; Những đồn lũy của Kinh thành Huế; Chuyến phiêu du vào cõi chết của chiếc thuyền khách "Navigateur"; Người ta viết sử như thế nào - đón tiếp đại tá Guerrier tại triều đình nước Nam ngày 17-8-1884; Một chiếc đỉnh của nhà bảo tàng Khải Định; Các buổi lễ trong dịp tết 1886 tại Huế - cuộc du ngoạn công khai của vua; Khu vực Hổ Quyền: I.Jean De la Croix và các tu sĩ dòng tên đầu tiên; Lễ thọ giới của các nhà sư chùa Từ Hiếu; Núi Bà Nà, trung tâm nghỉ ...