Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1935)

 • Nội dung viết về huyện Bình Lục từ lịch sử hình thành, nguồn gốc, điều kiện tự nhiên cho đến các tổng thuộc huyện Bình Lục.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Huy Chân (1973)

 • Là một thiên ca từ với hơn 1000 câu về lịch sử Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1970)

 • Trích dịch phần Ngụy Tây liệt truyện trong Đại Nam chính biên liệt truyện

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Du; Bùi, Kỷ; Phan, Võ; Nguyễn, Khắc Hanh (1959)

 • Giới thiệu 182 những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt, thời kỳ làm quan triều Nguyễn, thời kỳ đi sứ Trung Quốc của Nguyễn Du

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Giáp (1968)

 • Trần Văn Giáp đã trên cơ sở những tài liệu Trung Quốc, Phương Tây mà hoàn thành công trình “Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIII”. Đó là luận án cao học của ông công bố tại Paris năm 1932. Với công trình này của Trần Văn Giáp, Phật giáo Việt Nam được người ta biết đến một lịch sử thật phong phú và độc đáo mặc dù chỉ dừng lại ở thế kỷ XIII

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Như Tấu (1942)

 • Tập du ký ghi chép về phong cảnh, lịch sử của Hồ Ba Bể ngoài ra còn kể về cuộc hành trình của tác giả đi đến đâu cũng quan sát nhân tình phong tục, công cuộc mở mang của đời xưa...