Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Văn Sơn (1960)

 • Một bộ sách lịch sử rất phong phú được tích lũy từ nhiều nguồn tư liệu. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng" tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Hữu Độ (1927)

 • Tác giả dịch cuốn sách này với mong muốn ngày sau nước Việt Nam sẽ độc lập, tự do hùng cường nơi góc Á Đông như nước Nhật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, An Ninh (1926)

 • Nguyễn An Ninh là người Việt Nam đầu tiên ở Nam Kỳ hô hào thanh niên hãy thoát ra khỏi cái hẹp hòi của Khổng Giáo, thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, đi thật xa để học hỏi và trang bị cho mình một lý tưởng cao cả, không có lý tưởng cao cả thì không làm nên việc lớn. Thanh niên phải biết ước mơ, mà theo anh Ninh, phải là ước mơ siêu nhân, đất nước ta cần có nhiều vĩ nhân để giải thoát giống nòi.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Grossin, Pierre (1926)

 • Hướng dẫn người nhà quê xưa ra tỉnh, giấy tờ thủ tục buôn bán, cưới vợ, ăn bận quần áo ra sao...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Thanh Mại (1957)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Ngô Quyền

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hùng, Phong (1953)

 • Tài liệu lịch sử về cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vệ, Thạch (Đào Duy Anh) (1929)

 • Khảo về tôn giáo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Kế Bính (1914)

 • Đây là tiểu thuyết viết theo lối chương hồi, kể về cuộc đời của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn một cách khá đầy đủ, chân thực và hấp dẫn, bên cạnh những chuyện phi thường trong chiến trận oai hùng là những chuyện sinh hoạt đời thường, đối nhân xử thế rất gần gũi con người của ông.