Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Hoàng Long (1996)

 • Nhạc sĩ Lê Hoàng Long kể lại chuyện tình của các nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Đình Chương, Nguyễn Văn Khánh, Châu Kỳ, Ưng Lang, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Tô Vũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1981)

 • Cuốn Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam trình bày Mỹ thuật Việt Nam từ đầu đến đời nhà Nguyễn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Duy, Văn (1986)

 • Gia Định báo được cho là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra đời vào năm 1865 tại Sài Gòn. Tài liệu của Duy Văn điểm lại quá trình ra đời cũng như những đặc điểm và đóng góp của nó.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Roullet, Gaston (1886)

 • Signed, titled and dated 1886 Oil on panel 27 by 45 cm.; 10 1/2 by 17 3/4 in.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Baudry-Vaillant, Marie-Adelaide (1920)

 • Khi học tại Paris vào thập niên 1920, Thái tử Vĩnh Thụy đã làm mẫu để họa sĩ Marie Adélaïde Baudry-Vaillant vẽ bức chân dung này. Marie Adélaïde Baudry-Vaillant là họa sĩ Pháp nổi tiếng, thường vẽ chân dung cho tầng lớp thượng lưu ở Paris. Khi trở về Việt Nam vào cuối thập niên 1920, Thái tử đã để lại bức chân dung này cho những người thân ở Pháp làm kỷ niệm. Bức tranh đã được Sotheby's đấu giá.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Bassouls, René (1927)

 • This present Lot 283 was executed in the year of 1927, during his visit to the Northern Region of Vietnam. René Bassouls’s curiosity to Vietnamese culture and history clearly shows the unique period of the 20th century. Through the quality of the artist’s work, this documentation marks a significant admiration and acceptance of his surroundings. In Une Procession en Indochine (A Procession in Indochina), Bassouls was able to explore space by selecting his composition carefully. The vivid flairs denote the energetic soul of the Northern Region of Vietnam’s religious procession with expressive styles, drawing the viewers to the magical atmosphere of the celebration.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1985)

 • Cuốn sách đi tìm nguồn gốc Dân tộc Việt Nam dựa vào việc phân tích đặc điểm nhân chủng của người Việt, các dấu vết về người Việt cổ trên đất nước với mối liên hệ với người tiền sử Đông Nam Á. Đặc biệt tác giả cho rằng người Việt và người Melanesian có cùng nguồn gốc.