Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Kỹ (1898)

 • "...giúp dạy cho biết Phong hóa mà ăn ở cho phải phép; lại trong sách nầy, sẽ gặp đặng nhiều gương có danh tiếng những kẻ đã theo phong hóa thật..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Tịnh Của (1895)

 • Là quyển từ điển đơn ngữ tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam, là tài liệu quý giá cho những ai quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu sâu rộng tiếng Việt, đặc biệt là những tiếng Việt cổ và tiếng địa phương Nam Bộ, mà giả định như không có nó, chúng ta sẽ rất khó tìm được sách vở tài liệu nào khác để tra cứu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trọng Quản (1887)

 • Tác phẩm của Nguyễn Trọng Quản, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam. Truyện có nhiều chi tiết và nhân vật Công giáo. Tác phẩm có cấu trúc của một cuốn tiểu thuyết Tây phương, và có chủ đề tâm lý nội tâm, là bước đột phá ra khỏi khuôn cấu trúc của truyện xưa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Paulus, Của (1888)

 • Giới thiệu bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương của nhà Nguyễn, từ tên gọi, cách thay đổi tên gọi qua các thời kỳ, đến những công việc cụ thể của những chức vụ đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đặng, Huyình Trung; Trương, Vĩnh Ký (1882)

 • Huấn nữ ca là sách do Đặng Huy Trứ viết bằng chữ Nôm những lời răn dạy nữ giới.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Kỹ (1882)

 • 38 mẩu truyện hài do Trương Vĩnh Ký ghi chép.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Đê Mân (1898)

 • “Quảng tập viêm văn” (An nam văn tập) là cuốn sách do một giáo sư người Pháp, Edmond Nordemann (Ngô Đê Mân), người từng làm việc ở Việt Nam viết vào năm 1894 và xuất bản tại Hà Nội năm 1898. Sách gồm 2 phần, phần thứ nhất có 180 bài văn tiếng Việt gồm đủ thể loại: văn xuôi, thơ phú, ca trù, hát ví, câu đố, bài kinh, bài kệ đến các bản án từ văn khế, thư riêng v.v. với phương ngữ Bắc Kỳ mà tác giả sưu tầm được. Phần thứ 2 là Từ vựng An Nam- Pháp, giải thích các từ ngữ tiếng Việt (có đánh dấu chú thích ở trong bài ở phần đầu) và được minh họa bằng 62 bản vẽ chụp lại.