Subject
Date issued
Has File(s)

Sách xưa (510)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/510]

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1962)

 • Bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt được ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (tức năm 1490). Đây được coi là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước phong kiến của Việt Nam thực hiện. Bộ bản đồ đã thể hiện phạm vi cương giới và hệ thống hành chính của nước Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 15. Bộ sách được Viện khảo cổ Sài Gòn dịch và xuất bản năm 1962.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Khải Siêu (Trần Huy Liệu dịch) (1928)

 • Kể truyện danh nhân 3 vị anh hùng lập nước của Ý.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Khắc Thuần (1996)

 • Tuyển dịch một số văn bia nhà Mạc (1527-1592)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Trung Tý (1969)

 • Phân tích luật gián thanh, giảng rõ luật các thể thơ, giới thiệu một số thơ cũ và thơ mới tiêu biểu qua các thế hệ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sun, Yat Sen; Cẩm Thành (1928)

 • Những lý luận về chế độ xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huyền Quang; Xuân Khôi; Đạt Chi (1952)

 • Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời thượng cổ đến năm 1885

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngọc Can (1919)

 • Phương pháp làm các loại thơ, một số bài thơ tiêu biểu.