Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Huy Chân (1973)

 • Là một thiên ca từ với hơn 1000 câu về lịch sử Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Châu, Đạt Quan (1973)

 • Cuốn sách miêu tả khá toàn diện đời sống của vùng quốc đô nước Chân Lạp dưới vương triều Indravarman 3 (1295 - 1307) về văn hóa, lối sống, kiến trúc cung đình và phong tục tập quán, thiên nhiên, ẩm thực và sản vật, mang lại những thông tin quý báu về vùng đất trong đó có một phần là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ngày nay; Cuốn sách miêu tả khá toàn diện đời sống của vùng quốc đô nước Chân Lạp dưới vương triều Indravarman 3 (1295 - 1307) về văn hóa, lối sống, kiến trúc cung đình và phong tục tập quán, thiên nhiên, ẩm thực và sản vật, mang lại những thông tin quý báu về vùng đất trong đó có một phần là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ngày nay

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tuấn Kiệt (1973)

 • Nghiên cứu phê bình văn học một số tác giả Sài Gòn giai đoạn 1954-1973

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1973)

 • Biên khảo về tỉnh Gia Định qua các thời kỳ lịch sử, địa lý, đất đai sông rạch. Di tích lịch sử, danh nhân lịch sử, Gia Định tam gia, Gia Định tam hùng, các giai thoại, huyền thoại. Sinh hoạt tôn giáo, văn hóa nghệ thuật. Gia Định ngày nay về kinh tế, hành chánh, giáo dục... Bảng liệt kê diện tích các quận xã, ấp và dân số.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Sâm (1973)

 • Trình bày bộ mặt văn học miền đất từ Thuận Hóa đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng rời đát Bắc (1598) đến lúc Nguyễn Anh lên ngôi (1802)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Quý Đôn (1973)

 • Đại Việt thông sử (tên gọi khác là Lê triều thông sử) với 30 quyển ghi chép về hơn 100 năm của triều nhà Lê, bắt đầu từ Lê Thái Tổ (1418) đến Lê Cung Hoàng (1527).

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Trung Việt (1973)

 • Biên khảo về các nhân vật Quảng Ngãi: Lê Văn Duyệt, Trương Đăng Quế, Trương Công Định, Lê Trung Đình, Nguyễn Suỵ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Đình Thái (1973)

 • Loại sách địa chí về thành phố Quy Nhơn