Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lam Giang; Vũ, Tiên Phúc (1970)

 • Nhận xét và phê bình tổng quát phong trào thơ mới và các trường phái từ đầu thế kỷ đến giờ (1970).

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1970)

 • Trích dịch phần Ngụy Tây liệt truyện trong Đại Nam chính biên liệt truyện

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Văn Đào (1970)

 • Lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thiệu Lâu (1970)

 • Cuốn sách là tập hợp gần như trọn vẹn các bài viết, bài tiểu luận về lịch sử đã đăng báo của tác giả, do gia đình, bè bạn thực hiện sau khi ông qua đời được hai năm. Với “ao ước được một bộ sử nước nhà viết bằng tiếng mẹ đẻ, kê cứu theo phương pháp khoa học”, Nguyễn Thiệu Lâu đã từng bước khơi lại những sự kiện và nhân vật ít được quan tâm, chất vấn những quan điểm sử học thiên lệch và cảm tính... Ông dành mối quan tâm đặc biệt đến thế kỷ XIX với những sự kiện lịch sử thăng trầm vừa hào hùng vừa bi phẫn trong cuộc trị bình và bảo vệ đất nước của ông cha, như một cách cất lên tiếng nói ưu hoài về vận mệnh dân tộc. Đứng giữa ba động của lịch sử thế kỷ XX, bị kẹt trong những mâu thuẫn dằng dai của thời đại, Nguyễn Thiệu Lâu rốt cuộc đã chọn cho mình hành trình của một trí thức chân chí...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vỹ (1970)

 • Một thiên hồi ký hấp đẫn về các nhà văn, nhà thơ, về đời sống tinh thần vật chất của họ và không khí văn nghệ tiền chiến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ưng, Trình; Bửu, Dưỡng (1970)

 • Tiểu sử và thi văn Tùng Thiện Vương