Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Tuyên (1964)

 • Hồi ký của luật sư Trần Văn Tuyên, người đã tham dự hội nghị Genève 1954

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Kỳ Nam (1964)

 • Cuốn “Hồi ký” chứa nhiều tư liệu quí giá về Cách mạng Tháng Tám 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ nhưng ít được trích dẫn trong các công trình lịch sử đương đại

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Phương (1964)

 • Một hệ thống các nguyên tắc, luật lệ giúp cho việc thu thập tài liệu một cách hữu ích, đánh giá tài liệu, trình bày chân lý lịch sử đứng đắn và đầy đủ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

 • Đất nước Việt Nam qua các đời tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kì Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổi Việt Nam kéo dài gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỉ XX.