Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Đình Khiêm (1963)

 • Những lối văn học hiện đại của thế kỷ 20, trích dẫn những đoạn văn điển hình của các văn thi sĩ để dẫn chứng cho các lập luận của tác giả. Ngoài ra còn có bảng tiểu sử các nhà văn, nhà thơ có kể tên trong sách để tham khảo.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Bá Trác (1963)

 • Đây là cuốn sách niên biểu đầu tiên có đối chiếu dương lịch được Nguyễn Bá Trác biên soạn năm 1925

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thích, Đại Sán (1963)

 • Năm 1695, theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Châu, Thích Đại Sán từ Quảng Đông - Trung Hoa đã đến vùng Thuận Quảng và lưu lại ở đây từ mùa xuân năm Ất Hợi - 1695 đến mùa hạ năm Bính Tý - 1696. Trong khoảng thời gian đó, Thiền sư Thích Đại Sán đã ghi chép các sự việc liên quan đến văn hóa, xã hội thời bấy giờ ở vùng Thuận Quảng và tất cả được tập hợp thành tác phẩm Hải ngoại kỷ sự.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Phương (1963)

 • Tài liệu giáo khoa môn sử giai đoạn 1802-1884