Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vương, Hồng Sển (1961)

 • Bằng văn phong Nam bộ rất riêng tác giả đã đưa ra những tri thức cơ bản cho những ai muốn nắm các thông tin về sách có giá trị, cung cấp nhiều tư liệu hữu ích cho giới sưu tập.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Chu Trinh (1961)

 • Trong thời gian ở nhà tù Santé (1914-1915). Phan Chu Trinh sáng tác hai tập thơ Tây Hồ và Santé thi tập với hơn 200 bài thơ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Văn Hội (1961)

 • Ca dao Nam Việt ít ca tụng vua quan, giàu tình cảm nhất là hiếu hạnh với cha mẹ và tình đắm thắm giữ phu thê, bằng hữu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Quế (1961)

 • Tài liệu về lịch sử Côn Đảo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thục (1961)

 • Nghiên cứu và trình bày đại cương một số dữ kiện địa lý, nhân chủng, lịch sử, kinh tế nhất là triết lý và tôn giáo của khu vực Đông Nam Á. Các mối liên hệ về văn hóa giữa Việt Nam và Đông Nam Á

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Tắc (1961)

 • An Nam chí lược, là một bộ sách sử viết bằng văn xuôi chữ Hán do Lê Tắc biên soạn khi sống lưu vong tại Trung Quốc ở khoảng nửa đầu thế kỷ 14. Nội dung sách ghi chép hỗn hợp về địa lý, lịch sử, văn hóa, v.v... của An Nam từ ban đầu đến cuối đời Trần. Nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển. Có lẽ đây là một công trình khảo cứu về Việt Nam lâu đời nhất còn lại, do một người Việt viết.