Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Văn Sơn (1960)

 • Một bộ sách lịch sử rất phong phú được tích lũy từ nhiều nguồn tư liệu. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng" tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thái, Văn Kiểm (1960)

 • Tài liệu là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về Việt Nam khi tác giả dành gần 600 trang sách để nói về Non sông gấm vóc, văn hiến chi bang, thuần phong mỹ tục, sơn hào hải vị, danh lam thắng cảnh, ...của Việt Nam với rất nhiều dữ liệu quý giá.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Thời Sỹ (1960)

 • Việt Sử Tiêu Án là bộ sử viết bởi Ngô Thì Sĩ ở Đàng Ngoài, hoàn thành năm 1775. Tác phẩm đề cập đến lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn ngoại thuộc nhà Minh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thái, Văn Kiểm (1960)

 • Tài liệu về lịch sử, cổ tích và thắng cảnh của Huế

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Doãn, Quốc Sỹ (1960)

 • Phê bình văn học về nhóm Tự Lực Văn Đoàn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Kiêm, Thêm (1960)

 • Thân thế và trước tác của Trần Trọng Kim

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Ngọc Trụ (1960)

 • Tác giả đã nêu nguyên tắc chính tả của tiếng Việt hết sức chi tiết, cụ thể, khoa học, đồng thời cũng khá linh hoạt, mềm dẻo, đây có thể nói là những căn cứ, cơ sở hết sức vững chắc cho việc sử dụng tiếng Việt với tư cách là công cụ giao tiếp trong xã hội Việt Nam thời ấy