Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đang; Nguyễn, Đình Thi (1945)

 • Theo các tác giả muốn cho nền độc lập thực hiện hoàn toàn, ngoài công tác chính trị và quân sự, phải có một cuộc vận động ráo riết về văn hóa, hoàn thành cuộc cách mạng về văn hóa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vạn An; Trịnh, Như Luân (1945)

 • Loại sách "Tranh Đấu". Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, mong muốn để có được sự độc lập hoàn toàn, các tác giả đã kêu gọi tẩy trừ những hành vi nước đôi, phản bội, Việt gian một cách triệt để. Tùy theo tài sức của mình mà huy động tất cả tài lực để phụng sự tổ quốc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trãi (1945)

 • Tác giả đã trích dịch một số bài trong các tập thơ, văn và quân trung từ mệnh, toàn văn bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, phiên dịch và chú thích.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Đạo Thúy (1945)

 • Kêu gọi thanh thiếu niên rèn luyện trí tuệ, đạo đức, ý chí và thể lực, chờ ngày giúp nước