Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Như Tấu (1942)

 • Tập du ký ghi chép về phong cảnh, lịch sử của Hồ Ba Bể ngoài ra còn kể về cuộc hành trình của tác giả đi đến đâu cũng quan sát nhân tình phong tục, công cuộc mở mang của đời xưa...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lân (1942)

 • Biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Trường Tộ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Quang Phúc (1942)

 • Giới thiệu về mười ngày hội Phủ Giầy. Giải nghĩa hai chữ Phủ Giầy. Tiểu sử đức Thánh Mẫu Phủ Giầy. Sự tích đức Thánh Mẫu Phủ Giầy. Sự tích bà Trịnh Vương Phi. Văn thơ của đức Thánh Mẫu

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trúc, Khê; Tiên, Đàm (1942)

 • Tiểu sử và thơ văn của Chu Mạnh Trinh và Đoàn Tư Thuật

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1942)

 • Dựng lại những trang sử trong đó Nguyễn Hữu Chỉnh xuất hiện với tư cách là một gian hùng trong cuộc đấu trí và đấu lực với anh em nhà Tây Sơn.