Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim; Phạm, Duy Khiêm; Bùi, Kỷ (1940)

 • Trích sách: "Văn phạm là phép dạy nói và dạy viết cho đúng mẹo-luật của một tiếng nói. Những mẹo luật ấy môt đằng phải theo lý cho thuận, một đằng phải lấy những lối, những cách của tiền-nhân đã dùng quen, và sự thông dụng của người trong nước mà làm mẫu mực"

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trần Mô (1940)

 • Sách này soạn theo thể tài Khang Hy tự điển, xếp bộ ít nét trước bộ nhiều nét, trong một số bộ lại xếp chữ ít nét trước chữ nhiều nét. Sách dịch theo lối thiển cận dễ hiểu. Những nghĩa xa lạ cũng bỏ bớt không dịch đến. Sách này cốt giúp ích cho người mới học, để tự mình có thể tra cứu lấy được.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim (1940)

 • Về truyện nhà Phật, về đạo cứu thế của nhà Phật, thờ phụng chư Phật và Bồ tát; nguồn gốc của Phật, Bồ Tát, cách bài trí trong chùa, tượng Phật, tượng thánh cụ thể có ảnh minh hoạ