Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nha học chánh tỉnh Vĩnh Yên (1939)

 • Loại sách địa chí về tỉnh Vĩnh Yên cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Thúc Kháng (1939)

 • Thi tù tùng thoại là cuốn “sử tù” cũng được xem là cuốn sách về văn học, cũng có thể là cuốn sách lịch sử về nhà tù Côn Đảo. Sách được tác giả viết trong suốt 13 năm học ở “trường học thiên nhiên” Côn Đảo. Năm 1921, ông phải bỏ lại. Sau này về Huế ông nhớ và viết lại. Sách được viết bằng chữ Hán sau đó được tác giả dịch ra Quốc ngữ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1939)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Hoan

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Sỉ Phục (1939)

 • Là một tác phẩm có giá trị của Huỳnh Sĩ Phục cư sĩ bên Trung Quốc, lời lẽ tuy văn tắt nhưng đã bao hàm tất cả ý nghĩa của Phật giáo