Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Anh (1938)

 • Việt Nam văn hóa sử cương là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Tác phẩm có nét nghiêm cẩn của một khảo cứu sâu, trình bày được cái di sản văn hóa trong dòng chảy lịch sử, đồng thời vẫn giữ được nét hồn nhiên, thoải mái phóng khoáng của một học giả lần đầu tự mình vạch đường, dẫn lối, giống một nhà dân tộc học điền dã.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hải, Triều (1938)

 • Là tài liệu công khai hiếm hoi về chủ nghĩa Marx được xuất bản. Tổng kết, tóm lược những nội dung cơ bản của triết học Mác xít. Qua sách, người đọc sẽ nắm được cái đại cương và thấy rõ mục đích cao thượng của chủ nghĩa ấy, từ đó, họ sẽ tránh được những ngộ nhận về nó.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Hiến (1938)

 • Đây là tác phẩm văn học tố cáo chính sách tàn bạo của nhà tù đế quốc được xuất bản công khai sớm nhất ở nước ta. Sau khi sách phát hành, bị chính quyền ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành, nhưng sách đã được bán hết.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Khắc Giao (1938)

 • Khái niệm về hợp tác xã nông nghiệp. Lợi ích của Hợp tác xã nông nghiệp. Chương trình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp. Về nông phố ngân hàng và mối quan hệ với nông nghiệp hợp tác xã

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Kế Bính (1938)

 • Đây là một công trình nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật có giá trị khai mở cho khoa nghiên cứu văn chương theo hướng hiện đại (gồm : lý luận văn học, phê bình văn học và lịch sử văn học). Công trình đưa ra một cái nhìn khái quát về các quan niệm lý thuyết văn chương lưu hành ở ta và Trung Quốc từ trước tới nay. Đại cương các thời kỳ lớn của lịch sử văn chương Việt Nam và Trung Quốc, và các mối quan hệ ảnh hưởng qua lại.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Như Lâm (1938)

 • Một cuốn sách giáo khoa về dịa dư Việt Nam thời xưa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vỹ (1938)

 • Luận đề chính trị chống quân phiệt Nhật

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn Văn, Đề (1938)

 • Thân thế và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Nguyễn Hàm Ninh