Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1933)

 • Cung cấp cái nhìn khá toàn cảnh về lịch sử, văn hóa, đường sá, sông ngòi, sản vật của huyện Quỳnh Côi xưa, nay là một phần của Quỳnh Phụ. Tuy chưa đầy đủ, nhất là phần khảo sát về kiến trúc, nghệ thuật của các chùa, đình, miếu…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Duyên Niên (1933)

 • Tập từ điển chính tả vần TR. Ngoài những chữ và thành ngữ của ta có sẵn, tác giả còn cóp nhặt những chữ Hán mà ta đã cho "nhập tịch" vào tiếng ta, chữ nào tác giả cũng thích nghĩa kỹ càng, nhiều chữ lại có thi dạ đề cho người tra biết cách dùng cho câu văn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngọc Cẩn (1933)

 • Gồm ba phần: Dạy chung mấy điều về văn chương; Dạy về các thứ văn bài: trước thì tản văn ,sau thì vận văn; Dạy về sử ký văn chương, và gốc tích cùng chữ quốc âm.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thiếu, Sơn (1933)

 • Phê bình và cảo luận chia làm ba phần chính: phê bình tác giả, phê bình tác phẩm và cảo luận, đề cập đến hầu hết những hiện tượng gây xôn xao dư luận đương thời, đặt ra nhiều vấn đề cho đến nay còn có ý nghĩa thời sự với văn học và báo chí. Ở phần cảo luận, Thiếu Sơn đề cập đến tầm quan trọng của chữ quốc ngữ trong sự phát triển của văn học và xã hội, vai trò của báo chí trong việc nâng cao dân trí, mối quan hệ giữa báo chí và văn học. Đề cập đến những vấn đề nóng hổi của thời đại như việc canh tân đất nước, tiếp thu tư tưởng phương Tây và bảo tồn văn hóa dân tộc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Duyên Niên (1933)

 • Tập từ điển chính tả vần CH. Ngoài những chữ và thành ngữ của ta có sẵn, tác giả còn cóp nhặt những chữ Hán mà ta đã cho "nhập tịch" vào tiếng ta, chữ nào tác giả cũng thích nghĩa kỹ càng, nhiều chữ lại có thi dạ đề cho người tra biết cách dùng cho câu văn.