Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1927)

 • Tài liệu giảng dạy cho chị em, viết theo lối văn vần cho nữ công học hội ở Huế. Sách cung cấp những tri thức phổ thông căn bản (đạo làm con, gia đình, công-dung-ngôn-hạnh, đạo làm mẹ...) cùng lời khuyên "hợp quần" để giáo dục và vận động phụ nữ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1927)

 • Sách nêu lên những quyên lợi và nghĩa vụ cơ bản đối với nam nhi như trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, quốc gia...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1926)

 • Giải thích cho quốc dân đồng bào biết rằng muốn cho “Pháp – Việt đề huề” thì phải Pháp – Việt bình đẳng, có bình đẳng mới mong đề huề.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1926)

 • Yêu cầu Pháp trả lại chủ quyền cho Việt Nam, thực tâm giúp Việt Nam tiến bộ văn minh. Toàn quyền Anbert Sarraut đã bác bỏ những yêu cầu đó. Sau này, được hỏi về lí do viết bài nói trên, Phan Bội Châu trả lời: “Đề huề chi mà đề huề, Oán thù ta hãy còn sâu, Trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què”.