Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Quốc Dụng (1944)

 • Gồm những bài bút ký có giá trị về mặt sử liệu xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Tác giả đã gặp trực tiếp, đối thoại, trao đổi, ghi lại một cách sinh động tâm sự trong trò chuyện thân tình với 8 tác giả biên khảo và sáng tác (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố, Hoàng Ngọc Phách, Tú Mỡ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đôn Phục, Ngô Văn Triện, Nguyễn Đình Long). Qua đó người đọc được hiểu rõ hơn những bếp núc trong công việc sáng tạo của họ. Cuốn sách đã khai mở cho một kiểu dựng chân dung tác giả văn học qua chuyện trò thân mật giữa người sáng tác và người đồng nghiệp phê bình, mà sau này được nhiều người tiếp tục, trở thành phổ biến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Như Tấu (1942)

 • Tập du ký ghi chép về phong cảnh, lịch sử của Hồ Ba Bể ngoài ra còn kể về cuộc hành trình của tác giả đi đến đâu cũng quan sát nhân tình phong tục, công cuộc mở mang của đời xưa...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim; Phạm, Duy Khiêm; Bùi, Kỷ (1940)

 • Trích sách: "Văn phạm là phép dạy nói và dạy viết cho đúng mẹo-luật của một tiếng nói. Những mẹo luật ấy môt đằng phải theo lý cho thuận, một đằng phải lấy những lối, những cách của tiền-nhân đã dùng quen, và sự thông dụng của người trong nước mà làm mẫu mực"

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Thân thế và sự nghiệp trước tác của Trương Vĩnh Ký

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Ngọc Danh (1949)

 • Trình bày về cuộc đời của Hồ Chí Minh từ khi mới sinh ra tới khi vào Đảng Xã hội của Pháp

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim (1949)

 • Khảo về các quy tắc thơ, trích dẫn các bài thơ cổ kèm theo tiểu sử một số tác giả