Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Liên Phong (1909)

  • Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca là tập thơ khoảng 7000 câu lục bát xuất bản năm 1909 gồm những bài ca về các địa danh Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được chia làm 2 tập. Qua tác phẩm ta biết được phần nào về lịch sử, sinh hoạt xã hội, phong tục tập quán của nhiều tỉnh thành ở miền Nam lúc bấy giờ.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vô Danh (1903)

  • Chép các việc chính yếu từ đời Hiếu Vũ Vương (1737-1765) đến năm Gia Long thống nhất đất nước (1802).